Toelichting bij toezicht op handhaving urennorm in voortgezet onderwijs

27 augustus 2020

Bron: Nationale Onderwijsgids

De Inspectie van het Onderwijs begrijpt dat er vragen zijn over hoe er wordt omgegaan met de urennorm in het voortgezet onderwijs. Het toezicht is niet anders dan voor de coronacrisis. Scholen moeten zich houden aan de urennorm. Besturen zijn daarbij niet gehouden aan het onmogelijke. De inspectie zal in het toezicht de ingrepen van het bestuur/de school per situatie bekijken en, rekening houdend met de context, beoordelen.