Alternatieve introductieweken om toename besmettingen onder jongeren

06 augustus 2020

Bron: Nationale Onderwijsgids

Nu het aantal coronabesmettingen juist onder jongeren opvallend toeneemt, gaan studentenverenigingen en onderwijsinstellingen op zoek naar alternatieven voor de introductieweken. Deze kennismakingsevenementen vinden traditioneel plaats in augustus om aankomende studenten bekend te maken met het studentenleven en de stad. De vraag is nu of deze introducties nog wel doorgang kunnen vinden, en zo ja, hoe?